Kursy i szkolenia

Kurs przygotowujący do EBO

Kompleksowy i intensywny przegląd okulistyki dla rezydentów okulistyki przygotowujących się do Europejskiego Egzaminu Okulistycznego (European Board of Ophthalmology Diploma, EBOD).

 

To pierwszy kurs dla okulistów w Polsce stworzony przez osoby, które zdały Europejski Egzamin Okulistyczny. Kurs okulistyczny ma na celu powtórzenie najczęściej pojawiających się zagadnień, ugruntowanie wiedzy i symulację egzaminu. Nie chcemy, aby nasz kurs dla okulistów był kolejnym wykładem z PowerPointa! Chcemy, aby był interaktywny, aby prowadzący zadawał uczestnikom pytania na podstawie przypadków okulistyki klinicznej, tak jak na egzaminie EBO.

 

TERMIN: Do ustalenia
WOLNYCH MIEJSC: dużo

Kurs z okulistyki jest online, bo jest to najkorzystniejsza forma przyswajania wiedzy dla uczestników. Prowadzący podzielą się z uczestnikami kursu własnymi spostrzeżeniami na temat jak najlepszego przygotowania do egzaminu EBO i strategii zdawania.

 

Chociaż kurs projektowany jest z myślą o osobach, które za miesiąc będą zdawać egzamin, to zapraszamy wszystkich chętnych, również rezydentów okulistyki w początkowych latach szkolenia, do poznania charakteru Europejskiego Egzaminu Okulistycznego.

Moduły dwudniowego kursu dla okulistów przygotowującego do egzaminu EBO

1. Rogówka i chirurgia refrakcyjna

Pierwsza część obejmuje zaburzenia rogówki, spojówki i twardówki – tematy często występujące na egzaminach. Omówione będą ogólnoustrojowe powiązania tych zaburzeń, ponieważ związek chorób okulistycznych ze schorzeniami systemowymi często pojawia się na egzaminach pisemnych i ustnych z okulistyki.
Kolejny segment składać się będzie z interpretacji tomografii i topografii rogówki i innych metod obrazowych przedniego odcinka oka.

 

Zagadnienia to m.in.:
wrodzone zaburzenia rogówki, choroby zapalne i infekcyjne, zespół ICE, stożek rogówki, alergiczne zapalenia, PUK, zwyrodnienia rogówki, suche oko, zapalenie brzegów powiek, aniridia, dystrofie rogówki.

2. Neurookulistyka

Neurookulistyka jest wyzwaniem i większość kandydatów bardzo boi się pytań z nim związanych. Pierwsza część sesji obejmie najczęstsze stany chorobowe nerwu wzrokowego. W drugiej części położymy większy nacisk na ważne objawy kliniczne, np.: różne rodzaje oczopląsu, porażenia nerwów. Ważne jest, aby kandydaci przyswoili sobie te zagadnienia dla lepszej ich interpretacji w trakcie badania.

 

Zagadnienia to m.in.:
zespół Hornera, zapalenie nerwu wzrokowego typowe i atypowe, anizokoria, ubytki pola widzenia, zespół Parinouda, zaburzenia nerwów czaszkowych, wrodzone i nabyte neuropatie n II, MS, NMO, pseudoguz mózgu, INO, oczopląs.

3. Zaćma i jaskra

Pierwsza część modułu będzie poświęcona interpretacji pól widzenia, OCT nerwów wzrokowych i obrazów tarcz.
Doktor Bartłomiej Bolek zajmuje się zabiegowym leczeniem jaskry, dlatego nacisk zostanie położony na chirurgiczne leczenie złożonej jaskry i związanych z nią powikłań. Ponadto nawiążemy do wieloośrodkowych badań klinicznych, często pojawiających się na egzaminach. Całość kursu będzie wzorowana na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS).

 

Zagadnienia to m.in.:
leki przeciwjaskrowe i ich powikłania, chirurgia filtracyjna, jaskra pierwotna i wtórna, budowa kąta przesączania, jaskra normalnego ciśnienia, jednooczne podwyższenie IOP, zapalenie wnętrza gałki ocznej a zaćma, płytka komora po zabiegu, różnice w wiskoelastykach i pompach, powikłania zaćmy, tonometria aplanacyjna.

4. Oczodół i przydatki

Choroby oczodołu mogą powodować szybką i nieodwracalną utratę wzroku, a często mogą być wynikiem zagrażających życiu stanów ogólnoustrojowych. Jest to ważna część kursu dla okulistów przygotowujących się do zdania egzaminu, ponieważ zagadnienia często pojawiają wśród pytań egzaminacyjnych do EBO.
W tej części położymy nacisk na kliniczne prezentacje chorób oczodołu i chorób ogólnoustrojowych (chłoniak, choroby tarczycy oraz ziarniniak Wegnera).
Doktor Marzena Wysocka zaprezentuje najczęstsze patologiczne stany okuloplastyczne również przez ocenę i zarządzanie stanami ogólnoplastycznymi, ucząc kursantów systematycznego, łatwego do zapamiętania podejścia do tego zagadnienia.

 

Zagadnienia to m.in.:
entropion i ectropion, rhabdomyosarcoma, wrodzona niedrożność dróg łzowych, choroby naczyniowe oczodołu, neuroblastoma, powiększenie gruczołów łzowych, budowa oczodołu, niedomykalność powiek i ptoza, tarczyca a oczodół.

5. Okulistyka dziecięca i zezy

Zezy uchodzą za najtrudniejsze tematy egzaminacyjne i są najmniej lubiane.
Doktor Marzena Wysocka postara się pokazać na przykładach, że można pokonać takie przeciwności. Tutaj nacisk będzie położony na praktyczne umiejętności diagnostyczne, niezbędne do zdania egzaminu z okulistyki.

 

Zagadnienia to m.in.:
A i V, esotropia i exotropia, zespół Duana, guzy dziecięce, albinizm, zapalenie oczodołu u dzieci, zespół dziecka potrząsanego, DVD, zespół Browna, coats, ROP.

6. Siatkówka i zapalenie błony naczyniowej

Ten moduł składa się z 3 części:

  • W pierwszej części skupimy się na: interpretacji FFA, autofluorescencji dna oka, obrazowania plamki OCT i innych medycznych metod obrazowania siatkówki.
  • W drugiej części nastąpi przegląd przypadków wraz z interaktywną sesją uczestników.
  • Trzeci segment będzie poświęcony przełomowym badaniom klinicznym w chorobach siatkówki i temu, co zdający musi o nich wiedzieć.

Uwaga! Wyniki badań klinicznych z okulistki są niezwykle istotne na egzaminie. Zalecamy, aby kandydaci do egzaminu EBO przeczytali główne badania kliniczne i wytyczne, to pomoże zmaksymalizować naukę w tej sesji.

 

Zagadnienia to m.in.:
fakomatozy, Stargardt, Best, AMD, zakrzepy i zatory, OIS, DME, retinopatia cukrzycowa, LHON, PED, teleangiektazje, AREDS, Terson vs. Purtscher, zwyrodnienie barwnikowe, choroideremia vs gyrate atrophy; ponadto: kiła, HSV, CMV, gruźlica, choroba Behceta, zapalenie naczyń, zespół Susaca, choroba Ealesa, zapalenie twardówki, sarkoidoza, borelizoa, bartonella, zespoły maskujące, zapalenie współczulne vs VKH, syndromy białych plamek.

7. Optyka i chirurgia refrakcyjna

To część szkolenia optycznego, która szybko przybliża tematy związane z optyką, np.: wergencję, podstawy korekcji okulistycznej, prawo Snellena, urządzenia okulistyczne, cylindry skrzyżowane, typy astygmatyzmu, starczowzroczność, wady refrakcji, konoida Sturma, aberracje optyczne.

 

Zagadnienia to m.in.:
fotoablacja, cross linking, PTK, powikłania chirurgii refrakcyjnej, soczewki wewnątrzgałkowe, kalkulacje soczewek wewnątrzgałkowych.

Prowadzący

bb zdjecie przyciete

dr n. med. Bartłomiej Bolek FEBO

Specjalista okulistyki, który odbył szkolenie specjalizacyjne w Katedrze i Oddziale Klinicznym Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2016-2021 uzyskując pozytywne wyniki egzaminów specjalizacyjnych polskiego (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny) oraz europejskiego (European Board of Ophthalmology Diploma Examination). W 2021 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Ocena morfologiczna i morfometryczna przedniego odcinka oka po zastosowaniu ultradźwiękowej plastyki ciała rzęskowego u pacjentów leczonych z powodu jaskry”. Jest autorem i współautorem ponad 14 prac opublikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach okulistycznych. Obecnie asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Oddziale Klinicznym Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

 

Lek. Marzena Wysocka–Kosmulska FEBO

Pasjonatka okulistyki. Absolwentka kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na co dzień pracuje w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pod kierownictwem dr n.med. Dariusza Dobrowolskiego. W swojej pracy zajmuje się szczególnie okuloplastyką, chirurgią dróg łzowych oraz chorobami powierzchni oka. Wśród jej zainteresowań znajduje się także okulistyka dziecięca. Doktorantka Oddziału Klinicznego Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach pod kierownictwem prof. Edwarda Wylęgały. Jej doktorat wdrożeniowy ma na celu wprowadzenie nowego produktu leczniczego. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunków lekarskich. Wykładowca krajowych i zagranicznych konferencji
okulistycznych,a także kursów okuloplastycznych. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Swoją wiedzę zdobywała dodatkowo na stażach polskich i zagranicznych, w tym w prestiżowym ośrodku Eye Moorfields Hospital w Londynie.

dr hab. n. med. Adam Wylęgała FEBO

Pochodzi z Górnego Śląska. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz E.K. Universität w Tybindze. Jego badania nad barierą krew-mózg na Uniwersytecie Kentucky przyniosły mu stopień doktora w 2015 roku obroniony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Rok później rozpoczął szkolenie okulistyczne, które ukończył w 2020. W następnym roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego i zdał egzamin Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (EBO). Od 2011 roku był badaczem w wielu badaniach klinicznych od I do IV fazy. Otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i był pracownikiem naukowym w Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School. Został stypendystą Polsko-Amerykańskiej komisji Fulbrighta w Bascom Palmer Eye Institute. Odbył staże w klinice okulistycznej Uniwersytetu Saary, Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio i klinice San Rafale w Mediolanie. Od 2020 prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów wydziału lekarskiego ŚUM. Pomysłodawca i współorganizator Soboty Rezydenckiej. Głównym obszarem badań doc. Wylęgały jest obrazowanie okulistyczne zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka. Jest współautorem, kilku książek, kilkudziesięciu artykułów i jednego patentu.

Kategoria: