O nas

Prof. dr hab. n. med.
Edward Aleksander WYLĘGAŁA
ur. 5 VI 1960 w Bielsku-Białej.

Założycielem Fundacji i członkiem rady jest prof. Dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia medyczne na Wydz. Lekarskim ŚAM w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał 25 X 1985. Na podstawie dysertacji „Liposomalna postać deksametazonu w leczeniu wirusowego zapalenia rogówki u królików” 22 XII 1989 uzyskał w ŚAM stopień naukowy dra n. med. W dn. 27 X 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego którego podstawą były dotychczasowy dorobek naukowy oraz rozprawa „Chirurgiczne leczenie niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki w oparciu o najnowsze metody biologii molekularnej”. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 13 I 2009.Wiedzę i doświadczenie pogłębiał w trakcie staży szkoleniowych i naukowo- badawczych, m.in. w Klinice Okulistyki Uniw. w Pavii (1990, kier. prof. Ferdinando Trimarchi), Istitutto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica (1991, kier. prof. Camillo Paganini), Ophthalmology Departament Uniw. w Wiedniu (1998, kier. prof. Susane Binder), Ophthalmology Departament Univ. of Kentucky – USA (2008, kier. prof. Andrew Pearson).

Stypendysta Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie (od 1990 r.). Profesor wizytujący w Uniwerstetcie w Messynie Italia. Zorganizował od podstaw Oddział Okulistyki w Szpitalu Kolejowym w Katowicach jak również unowocześnił oddział okulistyki Szpitala Św. Barbary w Sosnowcu. Od 2005 r. do 2009 r. kierował Zakładem Pielęgniarstwa i  Społecznych Problemów Medycznych, a od października 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki. Pionier metod diagnostycznych i leczniczych w zakresie okulistyki. Zorganizował liczne międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące chorób rogówki oraz siatkówki. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przeszczepów rogówki, schorzeń plamki siatkówki, badań  genetycznych w okulistyce, traumatologii okulistycznej, obrazowaniu, diagnostyce i leczeniu jaskry. Wykonał ponad 2000 przeszczepów rogówek. Jest promotorem 22 dysertacji doktorskich i opiekunem pięciu habilitacji. Kierownik specjalizacji 15 lekarzy z zakresu chorób ocznych, Wyszkolił 22 chirurgów okulistycznych. Autor i współautor 445 prac naukowych o całkowitym dorobku punktowym.

 

W 2017 r. został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital Xingtaii Chiny oraz od 2019 r. Jest Międzynarodowym Ekspertem Naukowym dla Prowincji Hebei w Chinach. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Uniw. Jagielloński – Wydz. Chemii, Uniw. Śląski Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska Wydział Bioinżynierii) oraz za granicą (z klinikami okulistyki Uniw. w Mesynie, Uniw. w Debreczynie oraz Uniw. Wschodniej Finlandii w Kuopio, Uniwersytet Saarland Klinika Okulistyki Homburg- Niemcy, Uniwersytet w Linköping Szwecja ). Uhonorowany indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2019), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020). Laureat licznych nagród JM Rektora SUM. Zainteresowania pozazawodowe: literatura piękna, a wśród autorów ks. Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Siostra Magdalena Borkowska OSB, ks Prof. Michał Heller, hobby – fotografia artystyczna, sposób spędzania wolnego czasu: górskie wędrówki letnie i zimowe.

Biografie członków zarządu

Sławomir Teper
Prezes fundacji
Dr hab. n. med. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Okulista, chirurg witreoretinalny pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Klinicznego Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, szczególnie zainteresowany chorobami siatkówki, genetyką okulistyczną oraz zapaleniem błony naczyniowej. Współautor licznych podręczników, atlasów i publikacji naukowych. Badacz i współbadacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu okulistyki. Współorganizator oraz aktywny uczestnik wielu konferencji, szkoleń i kursów.

Anna Nowińska
Wicerezes fundacji
Dr hab. n. med.

Okulistka, doktor habilitowana medycyny. Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka (zaćmy, skrzydlika, przeszczepieniach rogówki, chirurgii powieki), badaniach genetycznych w okulistyce oraz w okulistycznych zastosowaniach koherencyjnej tomografii optycznej. Od 2013 adiunkt na Oddziale Klinicznym Okulistyki Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stopień doktorski uzyskała w 2011 roku na podstawie rozprawy Analiza kliniczno-monologiczna pacjentów z dystrofią rogówki zależną od mutacji genu BIGH3 w wybranych rodzinach populacji polskiej (promotorem był Edward Wylęgała). Habilitowała się w 2016 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii oraz badań genetycznych w określeniu korelacji genotypowo-fenotypowej w wybranych dystrofiach rogówki. Od 2013 zatrudniona na Oddziale Klinicznym Okulistyki Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. Odbywała zagraniczne staże w Moorfields Eye Hospital w Londynie oraz szkolenie chirurgiczne na uniwersytecie w szwajcarskim Lugano. Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Journal of Cataract & Refractive Surgery”, „Ophthalmology” oraz „European Journal of Ophthalmology.

Adam Wylęgała
Wicerezes fundacji
Dr hab. n. med. FEBO

Pochodzi z Górnego Śląska. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz E.K. Universität w Tybindze. Jego badania nad barierą krew-mózg na Uniwersytecie Kentucky przyniosły mu stopień doktora w 2015 roku obroniony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Rok później rozpoczął szkolenie okulistyczne, które ukończył w 2020. W następnym roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego i zdał egzamin Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (EBO). Od 2011 roku był badaczem w wielu badaniach klinicznych od I do IV fazy. Otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i był pracownikiem naukowym w Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School. Został stypendystą Polsko-Amerykańskiej komisji Fulbrighta w Bascom Palmer Eye Institute. Odbył staże w klinice okulistycznej Uniwersytetu Saary, Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio i klinice San Rafale w Mediolanie. Od 2020 prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów wydziału lekarskiego ŚUM. Pomysłodawca i współorganizator Soboty Rezydenckiej. Głównym obszarem badań doc. Wylęgały jest obrazowanie okulistyczne zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka. Jest współautorem, kilku książek, kilkudziesięciu artykułów i jednego patentu. Lubi piesze wędrówki, skitoury, pływanie i historię wojen napoleońskich.