Majowy Journal Club PAO

Zapraszamy na majowy Journal Club PAO.
Spotkanie odbędzie się na Teamsie 25-Maja o 19:00 a prelegentem będzie doc. Adam Wylęgała. Jest to spotkanie naukowe Polskiej Akademii Okulistyki,  gdzie prezentujemy ciekawe artykuły opublikowane w ostatnim czasie. Zapraszamy rezydentów, doktorantów, naukowców okulistów i innych specjalistów zajmujących się chorobami oczu.
 
Poniżej link do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCb_BwXRWc97MZGMoH82mOnFQM-R3t-t-THlZo7vtz181%40thread.tacv2/1652119245708?context=%7b%22Tid%22%3a%22acdfd0eb-4e94-4a05-a05b-74850ca2926f%22%2c%22Oid%22%3a%22535468b8-295d-4145-b075-9fa3d9efb76c%22%7d