I Kurs do Egzaminu EBO za nami!

Jako Polska Akademia Okulistyki, chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu EBO-D za wybranie naszego kursu oraz aktywne uczestnictwo.

Dziękujemy również Laboratoires Théa za wspaniałe sponsorowanie tego wydarzenia. Bez Waszej pomocy, nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak wartościowego i niezbędnego szkolenia dla rezydentów.

Chcielibyśmy również wyrazić nasze podziękowania dla dr. Bolka, dr. Wysockiej-Kosmulskiej oraz doc. Wylęgale za włożony trud i czas w przygotowanie tego kursu. Ich wiedza i doświadczenie były nieocenione w zapewnieniu wysokiej jakości i skuteczności kursu.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy mieli wspaniałą okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im lepiej służyć swoim pacjentom. Ufamy że dzięki temu szkoleniu, uczestnicy zdadzą egzamin oraz będą w stanie podnosić standardy opieki okulistycznej w Polsce.

Jeszcze raz, dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz wykładowcom za wspaniałe doświadczenie i zaangażowanie.
Z poważaniem,
Polska Akademia Okulistyki