Czerwcowy Journal Club

Zapraszamy na kolejny journal Club. Spotkanie naukowe, na którym prezentujemy i dysktujemy aktualne prace naukowe. 
Naszym prelegentem jest doc. Adam Wylęgała
 
29-06-2022 g 19:00
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting