Aktualny program IWO 2022!

Poniżej gotowy program naszej konferencji Infekcje w Okulistyce IWO 2022:

Zapisz się!

 

WSTĘPNY PROGRAM NAUKOWY

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym

program na dzień 09.08.2022

 

KURSY VOD
Kursy dostępne w formie VOD przez cały czas trwania konferencji
od dnia 16.09.2022 od godz. 15.00
do dnia 17.09.2022 do godz. 13.30

Różnicowanie chorób zapalnych i degeneracyjnych

prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski1,2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

3Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

 

Zapalenie błony naczyniowej – update

prowadzący: dr hab. n. med. Sławomir Teper1,2 

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

 

Zapalenia nerwu wzrokowego

Optic neuritis

prowadzący: dr n. med. Wojciech Mańkowski1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

Choroby zakaźne – vademecum dla zdających egzaminy

prowadzący: dr hab. n med. Adam Wylęgała1,2

1Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Centrum Medyczne Wylęgała

 

 

PROGRAM RAMOWY TRANSMISJI KONFERENCJI

Infekcje w Okulistyce – IWO

16.09.2022 piątek godz. od 18.00  do godz. 20.28

17.09.2022 sobota godz. od 9.00 do godz. 13.17

 

Moderatorzy konferencji

prof. dr hab. Edward Wylęgała
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

dr hab. n. med. Adam Wylęgała

 

 

18.00 – 18.05

Powitanie uczestników konferencji
prof. dr hab. Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

16 września 2022 piątek

18.06 – 19.19

SESJA I

 

18.06 – 18.26 

20 min.

I/1

Zakażenia szpitalne

Hospital infections

dr n. med. Paweł Grzesiowski

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa

 

 

18.27 – 18.39

12 min.

I/2
Histiocytoza— nie taki diabeł straszny

Histiocytosis— no need to run away

dr hab. n. med. Adam Wylęgała1,2, dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała3

1Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Centrum Medyczne Wylęgała

3Katedra Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 

 

18.40 – 18.52

12 min.

I/3
Zapalenie rogówki wywołane wirusem opryszczki zwykłej HSV-1 w materiale własnym

Herpes simplex virus HSV-1 keratitis – challenges in diagnosis and clinical management

dr hab. n. med. Anna Nowińska

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

 

18.53 – 19.08

15 min.

I/4

Krótko i Intensywnie – optymalna antybiotykoterapia po operacji zaćmy

Short and Intensive – the optimal antibiotic therapy for cataract surgery

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski1,2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

3Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

 

19.09 – 19.19

10 min.

Dyskusja

 

16 września 2022 piątek

19.20 – 20.28

SESJA II

 

19.20 – 19.35

15 min.

II/1

Tematyka stanów zapalnych

dr hab. n. med. Anna Nowińska

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

 

19.36 – 19.51

15 min.

II/2

Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych

dr Andrzej Dmitriew

Katedra Okulistyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Szpital św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

19.52 – 20.04

12 min.

II/3

Leczenie zabiegowe ocznych powikłań wybranych chorób reumatycznych

Surgical treatment of eye complications in selected rheumatic diseases

prof. dr hab. Dorota Tarnawska1,2

1Oddział Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

2Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

20.05 – 20.17

12 min.

II/4

dr n. med. Bogumił Wowra1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

 

 

20.18 – 20.28

10 min.

Dyskusja

 

 

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

 

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

17 września 2022 sobota

9.00 –  10.13

SESJA III

 

9.00 – 9.20

20 min.

III/1
Ostra martwica siatkówki – zdemaskowana

Acute Retinal Necrosis – demystified

  1. Vaibhav Sethi

DNB (Aravind Eye Hospital)

Fellow L.V. Prasad Eye Institute (Hyderabad)

Fellow International Council of Ophthalmology (UK)

Vitreo Retinal Consultant

Arunodaya Deseret Eye Hospital, Gurugram

Dr Sethi’s Eye Centre, Delhi, India

 

 

9.21 – 9.41

20 min.

III/2

Zapalenie i zakażenia oczu

Eye inflammation and Infection

  1. Wathanee Sripawadkul
    Cornea and external disease unit, Opthalmology department

Faculty of medicine, Srinakharinwirot University

Bangkok, Thailand

 

 

 

 

9.42 – 10.02

20 min.

III/3

Management of elevated IOP in eyes affected by inflammation of anterior segment

  1. Michele Lanza

Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italy

 

 

10.03 – 10.13

10 min.

Dyskusja/Discussion

 

 

17 września 2022 sobota

10.14 – 11.25

SESJA IV

 

 

10.14 – 10.26

12 min.

IV/1

Leczenie biologiczne poza programem lekowym

Biologic treatment outside the therapeutic program

dr hab. n. med. Sławomir Teper1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

 

10.27 – 10.42

15 min.

IV/2

Sulodeksyd w leczeniu retinopatii cukrzycowej

Sulodexide in the treatment of diabetic retinopathy

prof. dr hab. Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

10.43 – 10.58

15 min.

IV/3

Stabilność naczyniowa w nAMD i DME – najnowsze doniesienia

dr hab. n. med. Adam Wylęgała

1Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Centrum Medyczne Wylęgała

 

 

 

10.59 – 11.14

15 min.

IV/4

Ozurdex  – nowoczesny implant doszklistkowy. Czy wszystko już wiemy?

Ozurdex – a modern intravitreal implant. Do we know everything already?

dr hab. n. med. Sławomir Teper1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

11.15 – 11.25

10 min.

Dyskusja

 

17 września 2022 sobota

11.26 – 12.24

SESJA V

 

11.26 – 11.41

15 min.

V/1

Nowy wspaniały świat. Antybiotyki.

Brave new world. Antibiotics.

dr hab. n. med. Sławomir Teper1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

 

 

11.42 – 11.57

15 min.

V/2
Postępowanie w wybranych stanach zapalnych przedniego odcinka oka

Management of selected inflammatory conditions of the anterior segment of the eye

dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska1,2

1Bank Tkanek Oka w Lublinie

2Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

11.58 – 12.13

15 min.

V/3
Zastosowania Ducressy – połączenie lewofloksacyny z dexamethasonem w praktyce

Application of Ducressa – combination of levofloxacin and dexamethason in practice

prof. dr hab. Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

12.14 – 12.24

10 min.

Dyskusja

 

17 września 2022 sobota

12.25 – 13.17

SESJA VI

 

 

12.25 – 12.40

15 min.

VI/1

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski1,2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

3Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

 

12.41 – 12.53

12 min.

VI/2

Antybiotyk czy steroid – zastosowanie mikroskopii konfokalnej rogówki w różnicowaniu nieinfekcyjnych zapaleń rogówki

Antibiotics or steroids – the use of corneal confocal microscopy to diagnose non-infectious keratitis

dr n. med. Joanna Kokot1,2

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

 

12.54 – 13.06

12 min.

VI/3

Kontrowersje wokół steroidoterapii w zapaleniach rogówki

Controversies in steroid therapy in keratitis

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski1,2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

3Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

 

13.07 – 13.17

10 min.

Dyskusja

 

13.17 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI